Nâng vật liệu là gì?

Nâng vật liệu là gì?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Câu hỏi:

>

Trả lời: Thang máy vật liệu, thang máy sử dụng đặc biệt

Thang máy vật liệu, hay thang máy vận chuyển hàng hóa, là thiết bị nâng thẳng đứng để sử dụng đặc biệt. Nó cho phép bạn vận chuyển bất kỳ tải từ cấp này sang cấp khác. Không giống như nền tảng nâng, nó bị cấm vận chuyển người - ngoại trừ thang máy vật liệu có thể truy cập. Cabin nâng vật liệu không được trang bị điều khiển, vì các thao tác được thực hiện từ bên ngoài, sử dụng một hệ thống cụ thể. Có hai loại thang máy vật liệu: không có người đi kèm, có cabin hạn chế với nội dung không được vượt quá 300 kg; và một người có thể tiếp cận, có thể chứa một người. Giống như một nền tảng nâng, thang máy vật liệu có thể là thủy lực hoặc điện. Có các mô hình thang máy cột, kéo, tự do và cuối cùng được bọc. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi brico của bạn