Làm thế nào để chuẩn hóa một bức tường sơn?

Làm thế nào để chuẩn hóa một bức tường sơn?

Câu hỏi từ Marion:

<>

Trả lời: sơn chéo và làm mịn sơn tốt, sau đó sơn lớp thứ hai

Xin chào Marion, cách bạn áp dụng sơn là rất quan trọng cho một kết thúc đồng đều sau khi khô. Bạn cần sử dụng một con lăn cho các phần tường và một bàn chải sơn phẳng hoặc một bàn chải tái tạo bề mặt cho các góc. Đầu tiên phát hành những cái này và sau đó che bằng một con lăn trong khi băng qua. Làm mịn sơn tốt với các cử chỉ nhanh lớn và không cần nhấn. Sử dụng lưới kéo sợi trong xe tải sơn để không làm quá tải bàn chải hoặc con lăn của bạn. Để khô giữa hai lớp và bắt đầu lại. Một bức tường phải được sơn hai lần, hoặc thậm chí ba lần, để hoàn thiện tối ưu và hiển thị màu sắc hiệu quả. Tìm hiểu tất cả các câu hỏi biên tập