Các tiêu chuẩn cho ống thông gió là gì?

Các tiêu chuẩn cho ống thông gió là gì?

Câu hỏi:

<>

Trả lời: không, chỉ là quy tắc thông thường.

Không có tiêu chuẩn hoặc luật chi phối việc lắp đặt ống thông gió. Nhưng có một số quy tắc ý thức chung nhất định phải được quan sát. Không lắp đặt ống dẫn bị nứt hoặc lõm để tránh rò rỉ, hình thành khuỷu tay hoặc các góc tròn để tạo điều kiện cho không khí đi qua, v.v. Các cá nhân không bắt buộc phải duy trì các ống thông gió, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên làm điều này 3 năm một lần, nếu chỉ để cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Mặt khác, tình hình là khác nhau đối với các cơ sở chuyên nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực thủ công và công nghiệp. Họ được yêu cầu bởi các quy định y tế để kiểm tra hệ thống thoát nước mỗi năm một lần. Và nếu cần thiết, để làm sạch các ống dẫn. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi brico của bạn